5507413090893824
Snoopy 日版 2-WAY TOUCH PEN 雙頭 兩用筆 (螢幕圓盤觸控筆 + 黑色原子筆) SN-5543130BR / SN-5543131YO Snoopy 日版 2-WAY TOUCH PEN 雙頭 兩用筆 (螢幕圓盤觸控筆 + 黑色原子筆) SN-5543130BR / SN-5543131YO ⚠️ 注意圓盤觸控部份是直接使用的,請勿拉扯 ▪️ 雙頭兩用設計 ▪️ 一邊筆頭是原子筆,另一邊是圓盤觸控筆,方便任何地方使用它 ▪️ 人體工學,透明圓盤 Product #: uniquestationery-Snoopy 日版 2-WAY TOUCH PEN 雙頭 兩用筆 (螢幕圓盤觸控筆 + 黑色原子筆) SN-5543130BR / SN-5543131YO 2024-12-04 Regular price: $HKD$59.0 Available from: Unique Stationery 創文坊 In stock